top of page

RETENČNÍ NÁDRŽ

Retenční nádrže se zpravidla umisťují k rodinným domům v kombinaci se vsakovací jímkou. Dešťová voda je okapovým systémem střechy svedena nejdříve do retenční nádrže, která je předřazena místně vybudovanímu vsakovacímu systému. Voda je nejdříve zachycena v nádrži a poté je postupně odpouštěna přes bezpečnostní přepad do vsakovacího systému tak, aby nedošlo k jeho zahlcení.

  

Stejně tak jak je tomu u nádrže na dešťovou vodu, může být nádrž z retenční nádrže použita třeba na zálivku zahrady.

V případě, že si zákazník přeje využívat vodu z retenční nádrže i ke splachování WC, je možno tuto nádrž dodat v provedení domácí vodárna.

bottom of page