top of page

BAZÉN SE SKIMMEREM

BAZÉN SE SKIMMEREM NEBO PŘELIVEM?

V zásadě máme dvě možnosti jak z bazénu odvést znečištěnou vodu. Těmito možnostmi jsou buďto skimmer nebo přepadový lem. V případě skimmerového bazénu jsou nečistoty plovoucí na hladině odváděny přes "okénko" skimmeru do prvního záchytného síta, jemnější nečistoty, které projdou sítem jsou poté potrubním systémem odváděny do filtrace a následně vratnými tryskami zpět do bazénu. Nevýhodou tohoto systému je to, že hladina vody musí být vždy v polovině sběrného okénka skimmeru, tudíž je cca. 10-15 cm pod hranou bazénu. Při výběru výšky bazénu je tedy potřeba vzít tento fakt v úvahu. Například u bazénu s hranou 1,2m se hladina vody pohybuje okolo 1,1m.

 Plastový bazén s přelivovým lemem se liší od varianty skimmeru jak technicky tak i esteticky. Toto provedení je zároveň finančně náročnější. Podél celého bazénu je přivařen kanálek, do kterého samovolně vtéká hladina vody s nečistotami a poté je samospádem odváděna přes síto na hrubé nečistoty do akumulační nádoby, ze které poté putuje do filtračního systému a přes trysky zpět do bazénu. Z estetického hlediska je toto řešení o třídu výš než je provedení s klasickým skimmerem jelikož působí dojmem otevřené hladiny. Další nespornou výhodou je to, že hladina vody je zároveň s hranou bazénu. U bazénu výšky 1,2m se hladina vody nachází ve stejné úrovni, tedy 1,2m.

BAZÉN SE SKIMMEREM

Jak již bylo řečeno výše, jedná se o nejčastější provedení bazénu. Tyto bazény nejsou na výrobu tak náročné, proto je i jejich pořizovací cena nižší než u přelivových bazénů. Skimmerové bazény nejčastěji volí zákazníci, kteří namísto nadzemního bazénu preferují bazén zapuštěný, avšak cenově dostupný. Dalo by se říci, že bazén se skimmerem je zlatá střední cesta. 

bottom of page